torsdag 25. juli 2013

Dikt

Jeg drømte en natt at jeg klistret tapeter.
Jeg klistret og klistret -
flerfoldige meter!
Jeg våknet om morgenen, sulten og gnaven -
med kosten i hånden
og klister på maven.
           Herman Wildenvey